Fem reciclatge entre tots

Aquesta setmana em ampliat la varietat de contenidors per poder fer millor la tria de residus. Us demanem la vostra col·laboració a l’hora de separar els materials.